Donors of Oshwal Education Trust

Donars Name

Shri Lakhamshi Govindji Haria

Shri Gosarbhai Hansrajbhai Gosrani

Smt. Prabhaben Lakhamshi Haria

Shri Jayantilal Lakhamshi Haria

Shri Mohanbhai Gosar Gosrani

Shri Dharamshibhai Devarajbhai Nagda

Smt. Chandramaniben Zaverchand Meghji Gosrani

Shri Bhagwanji Kachra Shah

Shri Jaysukhlal Vadhar

Smt. Kasturben Dharamshibhai Nagda

Smt. Jasodaben Nathalal Virpar

Shri Keshavji Bharmal Sumariya

Shri Nathalal Virpar Shah

Smt. Pushpaben Keshavlal Sumaria

Shri Zaverchand Mulchand Shah
Associations:
Top